• Vi lever för upplevelsen

Välkommen till Nya Videoteket i Sundsvall!

Med ett e-sportcenter, ett fantasyinspirierat café, hyrfilmer, ballonger, ca 160 sorter lösgodis och ett utökat sortiment av kioskvaror arbetar vi för att få till en drogfri mötesplats för spelkulturen där alla kan mötas med samma intresse oavsett bakgrund.

Vi har stora visioner och flera syften med verksamheten. Vi vill bland annat vill vara delaktiga i Sundsvalls utveckling med att skapa en levande stadskärna, ge stadens unga en trygg och drogfri tillvaro att vistas på, främja e-sporten och övrig spelkultur som cosplay, bräd- och rollspel för att nämna några av dem.